Pritužba advokata


Upravni odbor Advokatske komore Kragujevac na sednici održanoj dana 24.09.2020. godine, jednoglasno je doneo Odluku da se uvede zvanična evidencija pritužbi advokata Advokatske komore Kragujevac na rad sudija i sudijskih pomoćnika, javnih tužilaca (zamenika i saradnika) i radnika organa državne uprave prema advokatima i advokaturi kao profesiji.

Svaka pritužba advokata vodiće se u skladu sa propisima o zaštiti podataka i služiće isključivo u svrhu potrebe Advokatske komore Kragujevaca i zaštite advokatske profesije, prilikom ocene o dostojnosti kandidata prilikom upisa u Imenik advokata. Vođenje evidencije doprineće da se odluke o upisu u Imenik advokata Advokatske komore Kragujevac zasnivaju na konkretnim pisanim argumentima u odnosu na lica koja su kršila zakon i nastupali neprofesionalno prema advokatima.

Uslovi za upis u Imenik advokata sadržani su u članu 6 Zakona o advokaturi. Uslov pod tačkom 6 koji glasi „neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata učinilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom“ i tačkom 8 koja glasi „dostojnost za bavljenje advokaturom“ advokatska komora ceni po slobodnoj oceni.

Donošenjem Odluke Advokatske komore Kragujevca, dovodi se u pitanje da li i dalje imamo „slobodnu ocenu“ u odlučivanju da li je određeni kandidat pogodan da se bavi advokaturom? Vođenjem evidencije u Advokatskoj komori Kragujevca, određeni kandidat neće moći biti upisan u Imenik advokata, ali će moći da se upiše u Imenik advokata u drugoj advokatskoj komori koja nema na snazi ovakvu odluku.

Da li ovakvu Odluku ima pravo da donese svaka komora ponaosob, ili ovakvu odluku može jedino da donese Advokatska komora Srbije?

Svakog dana advokati se suočavaju sa nepoštovanjem i omalovažavanjem advokature kao profesije od sudija, sudijskih pomoćnika, javnih tužilaca, državnih službenika, službenika u privrednim društvima. I svakom od nas, bez obzira koliki staž u advokaturi ima, s vremena na vreme potrebna je zaštita od komore.

Podržavam odluku Advokatske komore Kragujevca i smatram da bi ovakvu odluku svaka komora treba da donese, kako bi zaštitila advokate. Ali, takođe mišljenja sam da samo vođenje evidencije o našim pritužbama, ne utiče na smanjenje neprofesionalnog odnosa prema advokatima, jer prekršioci zakona neću znati da su evidentirani pa samim tim nastaviću zakon i dalje da krše. Potrebno ja javno objaviti pritužbe advokata.

Andreja Bošković advokat iz Aranđelovca,

1 komentar

Dodajte vaš
  1. 1
    Beba Vujosevic

    Sudeći po praksi Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, zbog pritužbe protiv jedne sudije, ta ista sudije podnese protiv advokata krivičnu prijavu za ometanje pravde iz člana 336 b stav 2 KZ, tužilaštvo obavlja „istragu“, i podnosi sudu, u kojem radi ta ista sudija, otužni akt za krivično delo ometanja pravde iz člana 336 b stav 2 KZ (skraćeni postupak, bez obavezne odbrane) ). Isti sud to da procesuira, i neće da podnese predlog za delegaciju nadležnosti, što u takvim pravnim situacijama VKS apsolutno odobrava. Maksimalna priprećena kazna je pet godina zatvora…..milinica….dugačak odmor -:)))…ista sudija u Osnom sudu u Smederu ima „hobi“ da podnosi takve krivične prijave – jednu je već podnosila protiv advokata, a dve protiv stranaka, a optužbe su na nivou “ mrko su me gledali „……….biće puni zatvori advokata…..

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image