Počnite pretragu unosom teksta iznad i pritisnite Enter da bi ste pretražili. Pritisnite Esc za poništavanje.

PRAVILA BLOGA


Na blogu će se objavljivati članci advokata i pripadnika drugih pravosudnih profesija.

Svaki članak prolazi prethodnu proveru uredništva i objavljuje se u roku od 24 časa od prijema ukoliko zadovoljava kriterijume za objavu.

Članak mora biti potpisan, a autor članka mora dostaviti tačne podatke radi provere autentičnosti.

Na blogu se objavljuju isključivo teme iz pravne struke (stručni članci o pojedinim pravnim institutima, članci o pojedinim novim zakonskim rešenjima, kritike zakonskih rešenja i predlozi, članci o pravosuđu i advokaturi i drugo slično).

Na blogu se takođe objavljuju članci koji imaju umetničku vrednost (priče, pesme, fotografije, slike, video zapisi i slično) pod uslovom da je u pitanju autorsko delo advokata ili pripadnika druge pravosudne profesije.

Na blogu se ne objavljuju članci koji nisu u vezi sa pravom, advokaturom i pravosuđem.

Uredništvo zadržava pravo da članak ne objavi ukoliko ne zadovoljava gore navedene uslove, ako se radi o plagijatu, samoreklamerstvu ili reklami i ukoliko sadržaj članka nije u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata i akademskim načinom izražavanja.

Politički članci neće biti objavljeni.

Komentare na blogu može ostaviti svako.

Komentari ne moraju biti potpisani.

Uredništvo zadržava pravo da potpisan komentar od strane advokata ili pripadnika druge pravosudne profesije, čija je autentičnost potvrđena ne objavi ako nije u skladu sa akademskim načinom izražavanja, ako u sebi sadrži samoreklamerstvo ili reklamu, omalovažavanje i/ili iznošenje ličnih, porodičnih prilika autora članka, ako nije u vezi sa člankom na koji se odnosi i u drugim slučajevima suprotnim Kodeksu profesionalne etike advokata i pravilima bloga.

Nepotpisane komentare uredinštvo objavljuje po slobodnoj oceni i ima pravo izbora koji će komentari biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara.

Komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede, kao i komentare koji se ne odnose na članak koji komentarišete, ne objavljujemo.

Svaki komentar prolazi prethodnu proveru i objavljuje se u roku od 12 časova, ako zadovoljava uslove.

Mišljenja izneta u člancima i komentarima su lično mišljenje autora i ne predstavljaju stavove Advokatske komore Srbije.