РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У УПРАВЉАЊУ


Објављујемо научни рад на тему ”Родна равноправност у управљању” аутора Бојане Богојевић, дипломираног правника са положеним правосудним испитом.

Резиме

Сврха овог рада јесте да објасни сам појам родне равноправности, развој појма и његов значај , да читаоцу приближи схватања о равноправности по основу рода и да истакне важност коју та равноправност има за Србију као самосталну државу и будућу чланицу ЕУ. Рад се са посебним освртом бави учешћем родне равноправности у креирању корпоративне политике, јер успешна корпоративна политика води ка оснаживању привредног и финансијског сектора, а ланчано ка економском просперитету и одрживом развоју друштва.

У овом раду су наведени основни Принципи увођења политике родне равноправности у корпоративне структуре и политике, а уз њих су дати примери добре праксе успешних светских компанија које су препознале значај увођења и бенефиције спровођења проактивне родне политике.

Рад се са посебним освртом бави питањем регулисања родне равноправности сходно нормативној регулативи у Републици Србији и наводи решења за која се определио законодавац.

Кључне речи : родна равноправност, џендер мејнстриминг, родна анализа, корпоративна политика, компанија, управни одбор….

Шта је то родна равноправност ?

Родна равноправност представља основно људско право. Људска права морају бити гарантована, сваком поједином члану друштва. Без постојања једнаких могућности и услова за остваривање људских права не можемо замислити модерну демократску државу.

Родна равноправност предпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права . Осим тога, родна равноправност претпоставља да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице.

Из ових разлога који су наведени у Повељи , Савет европских општина и региона (ЦЕМР), у својству асоциације локалних и регионалних власти из преко четрдесет земаља Европе, усвојио је 2006. године Европску повељу о једнакости мушкараца и жена на локалном нивоу.

Родна равноправност претпоставља да мушкарци, жене и особе другачијих родних идентитета, имају једнаке предуслове за остаривање људских права.

Сам појам родне равноправности се све чешће користи , а ми као држава и заједница не можемо се похвалити великим развојем и напретком на том пољу .

Жене и мушкарци и даље немају иста права, особе другачијих родних идентитета су веома често жртве разних облика дискриминације. Друштвене, политичке, економске и многе друге нејднакости су и даље заступљене – нпр. неједнака заступљеност у политичком животу, разлике у платама, разлике у проценту одређеног рода на руководећим позицијама и сл.

Ове неравноправности је могуће успешно решавати кроз усвајање и примену нових приступа у свим областима јавног живота, али уз неопходну промену и у приватној сфери.

наставак на линку доле …….

Цео рад можете прочитати овде 

2 коментара

Додајте ваш
 1. 1
  BokiMaradona

  Draga Bojana,
  Tvoj rada je dokaz da dolazis iz regiona koji je I dalje prkno od svijeta, I razocaravajuce je da kao dio nekakve radne grupe nemas osnovno poimanje postojecih spoznaja o funkcionalnoj rodnoj kategorizaciji. Dzaba ti trud, nes’ se ti leba najesti!
  T SHEET: Definitions
  The definitions provided below are not meant to label an individual but are intended as helpful functional descriptors.
  Gender Identity: is linked to an individual’s intrinsic sense of self and their sense of being female, male, a combination of both, or neither regardless of their biological sex.
  Gender Expression: refers to the way an individual expresses their gender identity (e.g. in the way they dress, the length and style of their hair, the way they act or speak, the volume of their voice, and in their choice of whether or not to wear make-up.)
  Gender Non-Conforming: refers to individuals who do not follow other people’s ideas or stereotypes about how they should look or act based on the female or male sex they were assigned at birth (also called Gender Variance and/or Gender Independence).
  Intersex: a person who has male and female genetic and/or physical sex characteristics.
  Transgender: refers to individuals whose gender identity is different from their biological sex at birth, and/or whose gender expression is different from the way males or females are stereotypically expected to look or behave.
  Transition: the process (which for some people may also be referred to as the “gender reassignment process”) whereby people change their appearance and bodies to match their internal (gender) identity, while living their lives full-time in their preferred gender role.
  Transsexual: a term for a person who undergoes a medical gender reassignment process to change their birth-assigned sex.
  Two-spirit: an English term coined to reflect specific cultural words used by First Nation and other indigenous peoples for those in their cultures who are gay or lesbian, are transgendered or transsexual, or have multiple gender identities.

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image