ZAHVALjUJUĆI ADVOKATIMA SRBIJE


Zahvaljujući advokatima Srbije …

Advokati Srbije su u septembru 2014. godine, udruženi pre svega u znanju, izrazili protest vezano za protivustavne odredbe Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti.

Screen Shot 2016-04-22 at 4.48.27 PM

Kongres advokata Srbije 2014.

Tokom istog protesta, srpski advokati su uložili izuzetno veliki trud, kao i značajna finansijska sredstva, jer su sebe lišili prihoda u periodu od 5 meseci, za koje vreme su im tekle sve obaveze kako prema državi, tako i sve druge.

Advokati Srbije su bili ti koji su prepoznali i stali u odbranu ljudskih prava svih građana Srbije uključujući i advokate, kako pravna norma koja se odnosila na uskraćivanje građanima osnovnog ljudskog prava na nezavisnu pravnu pomoć te narušenog prava na imovinu i mešanje države u sadržinu privatne isprave, ne bi zaživela u pravnom životu Srbije.

Na sve ovo podsećam srpsku advokaturu i uopšte stručnu, kao i drugu javnost, jer je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nakon deset godina od podnete inicijative, doneo odluku u vezi sa Zakonom o notarima. Deset godina je u pravnom životu te susedne države živela neustavna pravna norma.

Zahvaljujući advokatima Srbije protivustavne pravne norme povodom iste pravne materije su bile u pravnom životu Srbije pet meseci i potom su pale.

Ovaj tekst je informacija. Ovaj tekst je i poziv srpskoj advokaturi da kao i do sada, ostane udružena u znanju.

Advokat Mirjana Milić Drvenica

http://tuzlainfo.ba/sa-svih-strana/item/6198-odluka-ustavnog-suda-stupila-na-snagu-ukinut-monopol-notara-u-fbih

+ Trenutno nema komentara

Dodajte vaš


CAPTCHA Image
Reload Image