HAJKA


Hajka je stari sport, jedino se vremenom povećava broj subjekata koji su predmet hajke. Nekada životinje, danas i životinje i ljudi.

Nekada su se u hajci koristila samo oružja, a danas sredstva javnog informisanja.

Sve novine, elektronske i štampane, kao i televizije su juče prenele vest da su oslobođeni protivpožarni inspektori u slučaju „Kontrast“. 

Gotovo svi novinari su u svojim člancima grubo obmanuli javnost kako bi izazvali zgražavanje javnosti nad ovakvom sudskom odlukom ne želeći da istu tu javnost tačno i potpuno informišu, obzirom da tada ta vest ne bi bila „eksluzivna“, „skandalozna“ i slično.

Ljut sam iz više razloga, a pre svega zbog prećutkivanja bitnih činjenica i pravljenja priče koja nema veze sa pravim i istinitim činjeničnim stanjem .

Televizija N1

Osnovni sud u Novom Sadu oslobodio je trojicu inspektora protivpožarne zaštite optužbi da su zloupotrebili službeni položaj u slučaju diskoteke „Kontrast“, u kojoj je u požaru 2012. godine stradalo šestoro mladih.

Blic

Ispektori … bili su zaduženi za preventivnu protivpožarnu zaštitu i na početku procesa 2015. godine izjavili su da ne priznaju krivično delo za koje su osumnjičeni kao nadležni za kontrolu tog ugostiteljskog objekta u kome je 2012. godine život izgubilo šestoro mladih ljudi.

ALO

Troje inspektora protivpožarne zaštite, danas je u Osnovnom sudu u Novom Sadu oslobođeno optužbe da su zloupotrebili službeni položaj u slučaju „Kontrast“. U njihovoj nadležnosti je bila kontrola ove diskoteke u kojoj je pre pet godina nastradalo šestoro mladih ljudi.

Ovako nepotpuno preneta vest izaziva revolt čitalaca, vređa one na koje se odnosi, i svakako ne doprinosi objektivnom i istinitom informisanju.

Šta je sporno u ovim tekstovima?

Kada pročitate da su oslobođeni inspektori koji su bili nadležni za preventivnu protivpožarnu zaštitu za diskoteku „Kontrast“, gde je u požaru 2012. godine stradalo šestoro mladih, tada dobijete direktnu informaciju da su okrivljeni bili nadležni za diskoteku „Kontrast“ i da su je kontrolisali pre požara 2012. godine.

Međutim, inspektori nisu bili nadležni za ovu diskoteku, već su izvršili vanredni pregled, po naređenju starešine. Po tadašnjim propisima, diskoteka nije spadala u objekte gde se vrši redovna i periodična kontrola protivpožarne zaštite, pa samim tim niko zvanično nije bio zadužen za njenu kontrolu. Zakonodavac takvu situaciju nije predvideo.

Druga sporna stvar koja izaziva revolt svakog čitaoca, je vreme koje se spominje u novinskim člancima. U člancima se navodi da  su bili nadležni za kontrolu „Kontrasta“ gde je 2012. godine stradalo šestoro mladih.

Međutim, nesporno je da su vanredne kontrole rađene 2009. godine, odnosno 2010. godine, u radno vreme inspektora, pre podne, znači kada objekat nije radio, a konstatovani nedostaci su predstavljali osnov za pokretanje prekršajnog postupka ako se ne isprave.

U tadašnjem Zakonu o protivpožarnoj zaštiti ovakve situacije su smatrane redovnim, a ne vanrednim, odnosno nisu mogle biti smatranem stanjem neposredne opasnosti od požara.

Povezivati kontrolu od pre tri, odnosno dve godine pre požara je blago rečeno zlonamerno, ako se ne zna šta se dešavalo u objektu u periodu od kontrola do požara. U ovom periodu je objekat mogao promeniti namenu, biti adaptiran, doziđivan, menjan na razne načine, kako sam prostor, tako i instalacije, kao i program koji se odigravao u njemu.

Ako uzmemo u obzir da se Osnovno javno tužilaštvo upravo usmerilo optuženjem da je u momentu vanredne kontrole bilo neposredne opasnosti od požara, jasno je da je to optuženje moralo imati nalaz veštaka koji bi potvrdio takvo stanje. Međutim, tek na insistiranje odbrane je prihvaćen dokazni predlog koji je poništio navode optuženja, do koga nije ni trebalo doći da je tužilaštvo imalo snage da se izbori sa javnošću i pritiscima da se optuže inspektori koji sa objektom iz 2012. godine nemaju nikakve veze.

Međutim, prateći ovu medijsku hajku i izjave oštećenih iz 2012. godine, jasno je da su isti u svojim nastojanjima da pre svega spreče nove tragedije, usmereni u pogrešnom pravcu da traže krivce za svoju nesreću na pogrešnom mestu.

Svima je jasno da od tragedije u novosadskom „Laundžu“ 2008. godine pa do 2012. godine niko od odgovornih za upodobljavanje zakonskih propisa iz oblasti protivpožarne zaštite nije mrdnuo prstom da poveća ovlašćenja inspektora u kontroli ugostiteljskih objekata. Tek je 2015. godine, zahvaljujući trudu oštećenih porodica iz diskoteke „Kontrast“ donet novi Zakon o protivpožarnoj zaštiti koji je propraćen podzakonskim aktima koji otvaraju vrata široj i strožijoj kontroli koja može mnogo lakše rezultirati zabranom rada kontrolisanog objekta.

Oni koji su odgovorni za donošenje novih propisa i dalje ostaju bez osude i suda i  javnosti , a oni koji su radili u skladu sa zakonom su stavljeni na stub srama.

Niko, ali zaista niko od vajnih novinara nije ni jednog momenta pokušao bar izbegavanjem objavljivanja imena okrivljenih da ih zaštiti, ne misleći da isti imaju svoj život, porodice, prijatelje i da moraju nastaviti živeti sa nametnutim pečatom nepostojeće odgovornosti.

Unapred su ih osuđivali, upravo pišući tendenciozne, poluistinite tekstove,  van svake profesionalne etike.

Autor: advokat Boško Arsenijević, Novi Sad

1 komentar

Dodajte vaš
  1. 1
    advokat Predrag Stefanović

    Dragi kolega, sreća bi bila kada bi ovakvi novinarski tekstovi bili izuzetak, samo u odnosu na slučaj u kojem ste Vi postupali. Na žalost, ovakvo pisanje novinara je pravilo (dublja analiza i ulaženje u suštinu previše su „dosadni“ modernom čitaocu, smatraju urednici i novinari). Međutim, još veći je problem što u direktnom razgovoru sa novinarima shvatite da oni u takvom načinu pisanja ne vide ništa loše! Zapravo, oni su ubeđeni sa su sve ovakve oslobađajuće presude plod nekih mahinacija, i da se oni ovakvim pisanjem stavljaju na stranu „pravde“?! To je zaista zastrašujuće stanje svesti! Potpuno odsustvo objektivnosti, i pretenciozno mišljenje o sopstvenom značaju, to Vam je karakteristika većine novinara koji se bave ovom tematikom. Čast izuzecima, kao što su novinarke Politike, koje potpuno profesionalno izveštavaju o sudskim postupcima.

+ Leave a Comment


CAPTCHA Image
Reload Image