ФОТОГРАФИЈА КАО АУТОРСКО ДЕЛО

Према члану 2. Закона о ауторским и сродним правима, ауторско дело се дефинише као: “…оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине”, … Настави са читањем ФОТОГРАФИЈА КАО АУТОРСКО ДЕЛО